Comuna Piscolt
Modernizare drumuri si strazi in comuna Piscolt, reabilitare camin cultural in localitatea Resighea, gradinita cu program prelungit in localitatea Piscolt

Ultimele Proiecte

Proiect finalizat

Centrul Nou Satu Mare

Proiect finalizat

Transormarea zonei degradate Cubic

Proiect finalizat

NEPI Satu Mare 2018

Proiect finalizat

Centura Satu Mare

Proiect în derulare

Amenajare terminal transjudețean - Translocal

Proiect în derulare

SC BULLS MAN SRL

Proiect finalizat

Sc Lemnconfex Srl

Proiect finalizat

IRON COMPANY SRL

Proiect în derulare

ASOCIATIA CLUB SPORTIV MARARFESZEK-GODAKO OKOLVIVO SPORTKLUB

Proiect în derulare

MUNICIPIUL CAREI, JUDETUL SATU MARE