TRANSFORMAREA ZONEI DEGRADATE CUBIC ÎN ZONĂ DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU COMUNITATEA JUD. SATU MARE