Acest utilaj complex sebazează pe o tehnologie de ultimă generație de reciclator de soluri, stabilizator de soluri și îmbrăcăminți rutiere din beton de ciment sau beton asfaltic. Tehnologia cunoscută și aplicată deja chiar și la noi în țară devine din ce în ce mai căutată de către diverși proiectanți și constructori de drumuri.

Faptul că această tehnologia a fost studiată și concepută de către profesioniștii germani nu este un lucru de trecut cu vederea. 

Cum ne ajută acest utilaj în realizarea proiectelor?

1. Stabilizarea solurilor
Execuția unui sistem rutier nou sau a unei platforme, implică operațiuni complexe de realizare a fundațiilor. Acestea se pote realiza cu un tren de utilaje pentru stabilizarea solurilor, eliminându-se astfel operațiunile grele de așternere a nisipurilor stabilizate sau betoanelor ușoare.

2. Stabilizare cu lianti hidraulici
Pe baza unui studiu al granulometriei suprafeței de stabilizat, executat de către un laborator specializat, se aduce aport de fracții lipsă care se repartizează uniform pe suprafața de stabilizat. Conform rețetei de material stabilizat se repartizează uniform lianții hidraulici cu sau fără ajutorul unui dispozitiv special, buncăr repartizator.

Reciclatorul RS 650 realizează amestecarea stratului existent cu materialele adăugate și adaos de apă, în urma trecerii rezultând un strat de material omogen, uniform d.p.d.v. al structurii.

Repartizarea materialului si compactarea se pot executa de asemenea tot cu utilaje BOMAG, firma germană producând o gamă largă de repartizatoare și cilindri compactori vibratori.3. Reciclarea la rece a îmbrăcăminteIor rutiere (asfaltice)
Tehnologie modernă de refacere a fundației drumurilor existentă în 3 variante:

⦁ cu lianți hidraulici

⦁ cu emulsie bituminoasă sau bitum spumat

⦁ mixtă

Mașina de bază RS 650 poate fi dotată cu un dispozitiv (rampă) de dozare și injecție a emulsiei bituminoase sau o rampă de dozare și injecție a bitumului spumat - pentru realizarea procentului de bitum optim în stratul reciclat precum și o rampă pentru introducerea apei în vederea asigurării unei umidități optime de compactare.

 Odată realizată compactarea materialului reciclat, stratul astfel obținut devine strat de bază al drumului nou creat, urmând ca structura să fie acoperită în funcție de clasa drumului cu straturi finale formate din: tratament cu criblură, strat de mixtură asfaltică de uzură, strat de mixtură asfaltică de rezistență și strat de uzură.

Toate acestea pentru ca să avansăm într-un ritm profesionist în realizarea visului tău fie că este vorba despre cel profesional sau personal.

Ultimele Proiecte

Proiect finalizat

Centrul Nou Satu Mare

Proiect finalizat

Transormarea zonei degradate Cubic

Proiect finalizat

NEPI Satu Mare 2018

Proiect finalizat

Centura Satu Mare

Proiect în derulare

Amenajare terminal transjudețean - Translocal

Proiect în derulare

SC BULLS MAN SRL

Proiect finalizat

Sc Lemnconfex Srl

Proiect finalizat

IRON COMPANY SRL

Proiect în derulare

ASOCIATIA CLUB SPORTIV MARARFESZEK-GODAKO OKOLVIVO SPORTKLUB

Proiect în derulare

MUNICIPIUL CAREI, JUDETUL SATU MARE